Det pædagogiske arbejde

I institutionen har vi udarbejdet en årsplan for det pædagogiske arbejde, som tager afsæt i Den styrkede pædagogiske læreplan. Vi har inddelt året i 4 perioder, der hver har et overordnet tema ud fra læreplanens temaer. Ud fra de enkelte temaer planlægger vi de daglige aktiviteter i huset.

 

De enkelte temaer er

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kunst, æstetik og fællesskab

 

Den nye styrkede læreplan lægger vægt på, at man i den enkelte institution arbejder med at udarbejde en evaluerings- og dokumentationskultur. Dette for at vi sikre, at vi som institution bliver bedre til at reflektere og kigge på egen praksis og løbende ændre den, hvis der er brug for det og til gavn for de børn vi har i institutionen. Se Den styrkede læreplan.

 

I det daglige pædagogiske arbejde bruger vi forskellige pædagogiske og systematiske redskaber, for at sikre det enkelte barns trivsel og udvikling. Vi benytter bl.a. redskaber som:

Relationsskemaer, hvor vi kortlægger barnets relationer til andre børn og voksne i huset

TRAS, som er et redskab til at se hvordan barnets sproglige udvikling er i forhold til barnets alder.

 

Alle med, som er en metode til at kortlægge barnets generelle udvikling både sproglig, kropslig, personlig og socialt.

 

Er vi bekymret for et barns trivsel og udvikling, drøfter vi sammen med forældre, hvad vi skal gøre. Er der brug for andre kompetencer, end dem vi har i huset, tager vi kontakt til eksterne samarbejdspartnere i kommunen kaldet PPR. Dette kan være fysioterapeuter, ergoterapeuter, tale-hørepædagoger, psykologer eller familierådgivere.