Den styrkede læreplan 2022

Her kan du læse vores styrkede læreplan, som vi har revideret i foråret 2022. Læreplanen er grundlaget for vores pædagogiske arbejde i huset. 

Rynkeby Private Børnehus er medlem af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.