Historie

Rynkeby private børnehus blev grundlagt i 1971 og startede som en selvejende børnehave. Sidst i 60´erne var der mangel på arbejdskraft og områdets kvinder ville gerne på arbejdsmarkedet. Derfor var det nødvendigt med en børnehave. I 1969 holdt man det første møde for at få etableret en børnehave.

Børnehaven var selvejede indtil 2010, hvor Kerteminde kommune valgte at lukke den, for at samle børnene i en stor nybygget børnehave i Langeskov. Bestyrelsen, Lederen og persornalet besluttede at prøve at fortsætte som privat institution. Dette kunne lade sig gøre da man selv ejede bygningerne og kunne stille dem som garanti.

Da institutionen blev privat i 2010, valgte vi at loprette en vuggestue gruppe og 2 børnehave grupper, hvilket der også er i dag.

Det at være en privat institution betyder, at vi blandt andet har vores egen venteliste, at vi selv skal opkræve forældrebetaling og at I som forældre via bestyrelsen har en arbejdsgiverfunktion. Dette forhold har gennem årene skabt et tæt samarbejde med forældre omkring de praktiske forhold i huset.

Vi har ligesom de kommunale institutioner mulighed for at samarbejde med PPR. hvor der er tilknyttet  psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, talepædagoger og sundhedsplejsker. Derudover har vi samarbejder med plejehjem Dalsbo, Clausens Bageri i Kerteminde samt lokale dagplejere og skoler.

I Rynkeby Private Børnehus har vi plads til 16 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn fordelt på grøn og gul stue. Dog kan tallene reguleres indenfor kommunens regler, alt efter hvor mange børn der er i henholdsvis børnehaven og vuggestue. 

Rynkeby Private Børnehus er medlem af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.