Priser

Vuggestueplads pr. 1.1.2020: 2993,- kr.

Børnehaveplads pr. 1.1.2020: 1782,- kr.

Vi har 12 måneders betaling, da vi ingen lukkedage har.

Priser for Vuggestue og børnehave følger de kommunale takster som kommunen regulere årligt.

Forældrebetaling tilmeldes via PBS

Økonomisk friplads: Kan søges på lige vilkår som i kommunal dagtilbud via www.borger.dk.

OBS: Juli måned er ikke dækket af fripladsordningen.

Søskenderabat: I forhold til Kerteminde Kommunes dagtilbud.

Rynkeby Private Børnehus er medlem af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.